administrativne jedinice

administrativne jedinice u Vijetnam državi (općina, kotar ..). pronađeno 6 kom. ♥ = popularniji

Central Highlands, Tây Nguyên
Mekong River Delta, Đồng bằng sông Cửu Long
North and South Central Coast, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
Northern Midlands and Mountains, Trung du và miền núi phía Bắc
Red River Delta, Đồng bằng sông Hồng
Southeast, Đông Nam Bộ

administrativne jedinice na karti

administrativne jedinice možete izabrati i na karti.